Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Tân Nam Phát Quả cân chuẩn: Công ty cân điện tử Tân Nam Phát tại Hà Nội nhập khẩu và phân phối Quả cân chuẩn giá rẻ, Quả cân điện tử, Quả cân F1, F2, M1, M2, E1, E2. http://www.quacanchuan.com.vn/images/logo.png RSS FEED Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Tân Nam Phát http://www.quacanchuan.com.vn/ 17:37:9 - 27:2:2024 Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Tân Nam Phát http://www.quacanchuan.com.vn/ Bộ quả chuẩn M1, 1mg-500mg
Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500mg chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000d Độ cứng : <250 Chi tiết số lượng quả : mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết : Mục .]]>
15:21 - 19-09-2021 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-chuan-m1-1mg-500mg.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-chuan-m1-1mg-500mg.html 0
Bộ quả cân M1, 1mg-100g
Bộ quả chuẩn từ 1mg - 100g chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000 Độ cứng : <250 Chi tiết số lượng quả : + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100 Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết : .]]>
15:21 - 19-09-2021 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-m1-1mg-100g.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-m1-1mg-100g.html 0
Bộ quả chuẩn M1, 1mg-20kg
Bộ quả chuẩn từ 1mg - 5000g chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000d Độ cứng : <250 1. Chi tiết số lượng quả : 29 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000,.]]>
15:21 - 19-09-2021 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-chuan-m1-1mg-20kg.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-chuan-m1-1mg-20kg.html 0
Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-10kg
Bộ quả chuẩn từ 1mg - 5000g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000 Độ cứng : <250 1. Chi tiết số lượng quả : 29 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000,.]]>
15:20 - 19-09-2021 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-chuan-m1-1mg-10kg.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-chuan-m1-1mg-10kg.html 0
Bộ quả M1, 1mg-5kg
Bộ quả chuẩn từ 1mg - 5000g chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000 Độ cứng : <250 1. Chi tiết số lượng quả : 28 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*,.]]>
15:18 - 19-09-2021 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-m1-1mg-5kg.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-m1-1mg-5kg.html 0
Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-2kg
Bộ quả chuẩn từ 1mg - 1000g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000 Độ cứng : <250 Chi tiết số lượng quả : 25 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000 Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết : .]]>
15:18 - 19-09-2021 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-chuan-m1-1mg-2kg.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-chuan-m1-1mg-2kg.html 0
Bộ quả chuẩn M1, 1mg-500g
Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500g chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000d Độ cứng : <250 Chi tiết số lượng quả : 24 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500 Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết : .]]>
15:18 - 19-09-2021 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-chuan-m1-1mg-500g.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-chuan-m1-1mg-500g.html 0
Bộ quả chuẩn M1, 1mg-200g
Bộ quả chuẩn từ 1mg - 200g chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000d Độ cứng : <250 Chi tiết số lượng quả : + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200* Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết : .]]>
15:18 - 19-09-2021 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-chuan-m1-1mg-200g.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-chuan-m1-1mg-200g.html 0
Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-500g
+ Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox cao cấp, chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm khắc khe nhất thế giới. Tiêu chuẩn cho các cân điện tử cao cấp hàng đầu thế giới. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >100.000, <500.000 Độ.]]>
22:22 - 08-09-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-chuan-e2-1mg-500g.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-chuan-e2-1mg-500g.html 0
Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-200g
+ Bộ quả chuẩn từ 1mg - 200g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox cao cấp, chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm khắc khe nhất thế giới. Tiêu chuẩn cho các cân điện tử cao cấp hàng đầu thế giới. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >100.000, <500.000 Độ.]]>
22:19 - 08-09-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-chuan-e2-1mg-200g.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-chuan-e2-1mg-200g.html 0
Quả cân chuẩn E2, 1mg-100g
+ Bộ quả chuẩn từ 1mg - 100g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox cao cấp, chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm khắc khe nhất thế giới. Tiêu chuẩn cho các cân điện tử cao cấp hàng đầu thế giới. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >100.000,.]]>
22:17 - 08-09-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-e2-1mg-100g.html http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-e2-1mg-100g.html 0
Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-2kg
+ Bộ quả chuẩn từ 1mg - 2000g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox cao cấp, chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm khắc khe nhất thế giới. Tiêu chuẩn cho các cân điện tử cao cấp hàng đầu thế giới. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >100.000,.]]>
22:07 - 08-09-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-chuan-e2--1mg-2kg.html http://www.quacanchuan.com.vn/bo-qua-can-chuan-e2--1mg-2kg.html 0
Quả cẩn chuẩn E2 - 1mg-1kg
Bộ quả chuẩn từ 1mg - 1000g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox cao cấp, chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm khắc khe nhất thế giới. Tiêu chuẩn cho các cân điện tử cao cấp hàng đầu thế giới. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >100.000, <500.000 Độ.]]>
22:01 - 08-09-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-e2--1mg-1kg.html http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-e2--1mg-1kg.html 0
Quả cân chuẩn 5kg 10kg 20kg giá
Quả cân chuẩn 5kg 10kg 20kg giá chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >30000, <100000 Độ cứng : <25 1. Chi tiết số lượng quả : 29 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000,.]]>
17:46 - 23-08-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-5kg-10kg-20kg-gia.html http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-5kg-10kg-20kg-gia.html 0
Quả cân chuẩn 5g
Quả cân chuẩn 5g chuẩn F2 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >6000, <30000 Độ cứng : <80 Chi tiết số lượng quả : 24 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500 Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết Quả cân chuẩn.]]>
17:34 - 20-08-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-5g.html http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-5g.html 0
Quả cân chuẩn 500g - F1
Quả cân chuẩn 500g- F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >30000, <100000 Độ cứng : <25 Chi tiết số lượng quả : 1 quả Quy cách đóng gói : + Hộp nhựa : 1 quả, 1 hộp, mút chống sốc + Hộp nhôm (option) : 1 quả, 1 hộp nhôm có quai sách, chốt khóa, mút chống sốc Thông số.]]>
15:03 - 20-08-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-500g--f1.html http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-500g--f1.html 0
Quả cân chuẩn 1kg
Quả cân chuẩn 1kg - F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >30000, <100000 Độ cứng : <25 Chi tiết số lượng quả : 1 quả Quy cách đóng gói : + Hộp nhựa : 1 quả, 1 hộp, mút chống sốc + Hộp nhôm (option) : 1 quả, 1 hộp nhôm có quai sách, chốt khóa, mút chống sốc Thông số.]]>
14:59 - 20-08-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-1kg.html http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-1kg.html 0
Quả cân chuẩn 10kg
Quả cân chuẩn 10kg chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >30000, <100000 Độ cứng : <25 1. Chi tiết số lượng quả : 29 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000,.]]>
14:58 - 20-08-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-10kg.html http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-10kg.html 0
Quả cân chuẩn 1g
Quả cân chuẩn từ 1g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >30000, <100000 Độ cứng : <25 Chi tiết số lượng quả : 27 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000* Lưu ý.]]>
14:57 - 20-08-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-1g.html http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-1g.html 0
Quả cân chuẩn 200g
Quả cân chuẩn 200g- F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >30000, <100000 Độ cứng : <25 Chi tiết số lượng quả : 1 quả Quy cách đóng gói : + Hộp nhựa : 1 quả, 1 hộp, mút chống sốc + Hộp nhôm (option) : 1 quả, 1 hộp nhôm có quai sách, chốt khóa, mút chống sốc Thông số.]]>
14:54 - 20-08-2016 http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-200g.html http://www.quacanchuan.com.vn/qua-can-chuan-200g.html 0