Công ty cân điện tử Tân Nam Phát chuyên mua bán các sản phẩm quả cân chuẩn nguyên bộ và quả cân chuẩn lẻ.
Quả cân chuẩn lẻ
Quả cân chuân lẻ cao cấp
Qua can chuan nguyen bo
Quả cân chuẩn nguyên bộ
Quả cân chuẩn nguyên bộ

Tìm nôi dung "B��� qu��� c��n chu���n F2 "

Bạn đang tìm kiếm nội dung về Bộ quả cân chuẩn của Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Tân Nam Phát chúng tôi theo từ khóa B��� qu��� c��n chu���n F2, chúng tôi tìm thấy tổng cộng 38 nội dung liên quan liên quan


Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Tân Nam Phát

Bộ quả chuẩn M1, 1mg-500mg

 Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500mg chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000d
Độ cứng : <250
Chi tiết số lượng quả :

Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết : Mục Quả kinh tế thông dụng Cấp bậc M1 (từ 1mg-500mg)

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: M1, 1mg-500mg
 • Sai số: M1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Bộ quả cân M1, 1mg-100g

 Bộ quả chuẩn từ 1mg - 100g chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000

Độ cứng : <250
Chi tiết số lượng quả :
+ Quả

,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100 Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết : Mục Quả kinh tế thông dụng Cấp bậc F1 (t

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: M1, 1mg-100g
 • Sai số: M1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Bộ quả chuẩn M1, 1mg-20kg

Bộ quả chuẩn từ 1mg - 5000g chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000d
Độ cứng : <250
1. Chi tiết số lượng

ả : 29 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000, 10000 Lưu ý : dấu * là 2 quả. 2. Có 3 hộp nhôm riêng, thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản : + Hộp quả từ : 1mg-500g + Hộp quả từ : 1kg-5kg + Hộp quả :

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: M1, 1mg-20kg
 • Sai số: M1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-10kg

Bộ quả chuẩn từ 1mg - 5000g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000
Độ cứng : <250
1. Chi tiết số lượng

: 29 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000, 10000 Lưu ý : dấu * là 2 quả. 2. Có 3 hộp nhôm riêng, thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản : + Hộp quả từ : 1mg-500g + Hộp quả từ : 1kg-5kg + Hộp quả : 1

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: M1, 1mg-10kg
 • Sai số: M1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Bộ quả M1, 1mg-5kg

Bộ quả chuẩn từ 1mg - 5000g chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000
Độ cứng : <250
1. Chi tiết số lượng

: 28 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000 Lưu ý : dấu * là 2 quả. 2. Có 2 hộp nhôm riêng, thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản : + Hộp quả từ : 1mg-500g + Hộp quả từ 1kg-5kg Thông số chi tiết :

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: M1, 1mg-5kg
 • Sai số: M1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-2kg

Bộ quả chuẩn từ 1mg - 1000g chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000
Độ cứng : <250
Chi tiết số lượng quả : 25 quả
+ Quả

00,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000 Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết : Mục Quả kinh tế thông dụng Cấp bậc

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: M1, 1mg-2kg
 • Sai số: M1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Bộ quả chuẩn M1, 1mg-500g

Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500g chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000d
Độ cứng : <250
Chi tiết số lượng quả : 24 quả
+ Quả

100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500 Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết : Mục Quả kinh tế thông dụng Cấp bậc

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: M1, 1mg-500g
 • Sai số: M1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Bộ quả chuẩn M1, 1mg-200g

Bộ quả chuẩn từ 1mg - 200g chuẩn M1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích <6000d
Độ cứng : <250
Chi tiết số lượng quả :
+ Quả

00*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200* Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết : Mục Quả kinh tế thông dụng Cấp bậc

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: M1, 1mg-200g
 • Sai số: M1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-500g

 + Bộ quả chuẩn từ 1mg - 500g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox cao cấp, chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm khắc khe nhất thế giới. Tiêu

ẩn cho các cân điện tử cao cấp hàng đầu thế giới. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >100.000, <500.000 Độ cứng : <8 Chi tiết số lượng quả : 24 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500g Lưu ý : dấu * là 2 quả.

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: 1mg-200g
 • Hãng: Accurate
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-200g

 + Bộ quả chuẩn từ 1mg - 200g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox cao cấp, chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm khắc khe nhất thế giới. Tiêu

ẩn cho các cân điện tử cao cấp hàng đầu thế giới. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >100.000, <500.000 Độ cứng : <8 Chi tiết số lượng quả : 23 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200* Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thôn

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: 1mg-200g
 • Hãng: Accurate
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Quả cân chuẩn E2, 1mg-100g

 
+ Bộ quả chuẩn từ 1mg - 100g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox cao cấp, chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm khắc khe nhất thế giới. Tiêu

chuẩn cho các cân điện tử cao cấp hàng đầu thế giới. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >100.000, <500.000 Độ cứng : <8 Chi tiết số lượng quả : 21 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100 Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: 1mg-100g
 • Hãng: Accurate
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-2kg

 + Bộ quả chuẩn từ 1mg - 2000g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox cao cấp, chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm khắc khe nhất thế giới. Tiêu

uẩn cho các cân điện tử cao cấp hàng đầu thế giới. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >100.000, <500.000 Độ cứng : <8 Chi tiết số lượng quả : 27 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000* Lưu ý : dấu

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: 1mg-2kg
 • Hãng: Accurate
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Quả cẩn chuẩn E2 - 1mg-1kg

 Bộ quả chuẩn từ 1mg - 1000g chuẩn E2 đảm bảo đạt chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, EU và nhiều nước trên thế giới và tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam khi đăng kiểm đều đạt. Chất liệu inox cao cấp, chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm khắc khe nhất thế giới. Tiêu

n cho các cân điện tử cao cấp hàng đầu thế giới. Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >100.000, <500.000 Độ cứng : <8 Chi tiết số lượng quả : 25 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000 Lưu ý : dấu * là 2 quả.

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: 1mg-1kg
 • Hãng: Accurate
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Quả cân chuẩn 5kg 10kg 20kg giá

Quả cân chuẩn 5kg 10kg 20kg giá chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo  đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >30000, <100000
Độ cứng : <25
1. Chi

số lượng quả : 29 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000, 10000 Lưu ý : dấu * là 2 quả. 2. Có 3 hộp nhôm riêng, thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản : + Hộp quả từ : 1mg-500g + Hộp quả từ : 1kg-5kg

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: F1
 • Sai số: F1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Quả cân chuẩn 5g

Quả cân chuẩn 5g chuẩn F2 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >6000, <30000
Độ cứng : <80
Chi tiết số lượng quả : 24 quả
+ Quả

200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500 Lưu ý : dấu * là 2 quả. Thông số chi tiết Quả cân chuẩn 5g: Mục Quả kinh tế thông dụng Cấp bậc

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: 5g - F1
 • Sai số: F1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt nam

Quả cân chuẩn 500g - F1

Quả cân chuẩn 500g- F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >30000, <100000
Độ cứng : <25
Chi tiết số lượng quả : 1 quả
Quy cách đóng gói :
+ Hộp nhựa

1 quả, 1 hộp, mút chống sốc + Hộp nhôm (option) : 1 quả, 1 hộp nhôm có quai sách, chốt khóa, mút chống sốc Thông số chi tiết Quả cân chuẩn 500g - F1: Mục Quả kinh tế thông dụng

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: 500g-F1
 • Sai số: F1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Quả cân chuẩn 1kg

Quả cân chuẩn 1kg - F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >30000, <100000
Độ cứng : <25
Chi tiết số lượng quả : 1 quả
Quy cách đóng gói :
+ Hộp nhựa

1 quả, 1 hộp, mút chống sốc + Hộp nhôm (option) : 1 quả, 1 hộp nhôm có quai sách, chốt khóa, mút chống sốc Thông số chi tiết Quả cân chuẩn 1kg - F1: Mục Quả kinh tế thông dụng

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: 1kg-F1
 • Sai số: F1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

Quả cân chuẩn 10kg

Quả cân chuẩn 10kg chuẩn F1 đảm bảo đạt chuẩn khi hiệu chuẩn tại các đơn vị đo lường tại Việt Nam. Phù hợp với các phòng thí nghiệm. Bảo đảm 100% inox chống nhiễm từ.
Ứng dụng : Kiểm nghiệm cân phân tích >30000, <100000
Độ cứng : <25
1. Chi tiết số lượng

uả : 29 quả + Quả mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500 + Quả g : 1,2,2*,5,10,20,20*,50,100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000, 10000 Lưu ý : dấu * là 2 quả. 2. Có 3 hộp nhôm riêng, thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản : + Hộp quả từ : 1mg-500g + Hộp quả từ : 1kg-5kg + Hộp quả :

 • Bảo hành: 18 tháng
 • Model: F1-10kg
 • Sai số: F1
 • Hãng: Việt Nam
 • Xuất xứ: Việt Nam

1 2 3 »

Bạn cần biết

 • Bộ quả chuẩn M1, 1mg-500mg là một trong sản phẩm của Quả cân chuẩn, chúng tôi có đầy đủ từ Bộ quả chuẩn M1, 1mg-500mg giá rẻ cho tới Bộ quả chuẩn M1, 1mg-500mg chất lượng cao..

 • Bộ quả cân M1, 1mg-100g là một trong sản phẩm của Quả cân chuẩn, chúng tôi có đầy đủ từ Bộ quả cân M1, 1mg-100g giá rẻ cho tới Bộ quả cân M1, 1mg-100g chất lượng cao..

 • Bộ quả chuẩn M1, 1mg-20kg là một trong sản phẩm của Quả cân chuẩn Hà Nội, chúng tôi có đầy đủ từ Bộ quả chuẩn M1, 1mg-20kg giá rẻ cho tới Bộ quả chuẩn M1, 1mg-20kg chất lượng cao..

 • Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-10kg là một trong sản phẩm của Quả cân chuẩn Hà Nội, chúng tôi có đầy đủ từ Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-10kg giá rẻ cho tới Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-10kg chất lượng cao..

 • Bộ quả M1, 1mg-5kg là một trong sản phẩm của Quả cân chuẩn Hà Nội, chúng tôi có đầy đủ từ Bộ quả M1, 1mg-5kg giá rẻ cho tới Bộ quả M1, 1mg-5kg chất lượng cao..

 • Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-2kg là một trong sản phẩm của Quả cân chuẩn Hà Nội, chúng tôi có đầy đủ từ Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-2kg giá rẻ cho tới Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-2kg chất lượng cao..

 • Bộ quả chuẩn M1, 1mg-500g là một trong sản phẩm của Quả cân chuẩn Hà Nội, chúng tôi có đầy đủ từ Bộ quả chuẩn M1, 1mg-500g giá rẻ cho tới Bộ quả chuẩn M1, 1mg-500g chất lượng cao..

 • Bộ quả chuẩn M1, 1mg-200g là một trong sản phẩm của Quả cân chuẩn Hà Nội, chúng tôi có đầy đủ từ Bộ quả chuẩn M1, 1mg-200g giá rẻ cho tới Bộ quả chuẩn M1, 1mg-200g chất lượng cao..

 • Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-500g là một trong sản phẩm của Bộ quả cân chuẩn, chúng tôi có đầy đủ từ Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-500g giá rẻ cho tới Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-500g chất lượng cao..

 • Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-200g là một trong sản phẩm của Bộ quả cân chuẩn, chúng tôi có đầy đủ từ Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-200g giá rẻ cho tới Bộ quả cân chuẩn E2, 1mg-200g chất lượng cao..

Ba điểm quan trọng Bộ quả cân chuẩn của chúng tôi

Sản phẩm đúng chất lượng

Bộ quả cân chuẩn

Các sản phẩm Bộ quả cân chuẩn được Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Tân Nam Phát nhập khẩu và phân phối với chất lượng chính hãng, chúng tôi luôn luôn đảm bảo chất lượng đúng như cam kết với khách hàng. Đây là một trong những điểm mạnh về uy tín chất lượng sản phẩm của Tân Nam Phát.

Bảo hành đầy đủ và chính hãng

Bo qua can chuan

Tân Nam Phát luôn đảm các sản phẩm Bộ quả cân chuẩn luôn được bảo hành đầy đủ và chính hãng. Đối với từng dòng sản phẩm cụ thể chúng tôi sẽ có chính sách bảo hành riêng, mọi chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Tân Nam Phát.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Nhằm tăng thời gian hỗ trợ kỹ thuật tới khách hàng, Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Tân Nam Phát đã mở CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7 HOTLINE 0985.190.209 - 0989.888.891 sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan Bộ quả cân chuẩn.

Lý do bạn nên chọn Bộ quả cân chuẩn của Tân Nam Phát

 • 1 Sản phẩm chất lượng chính hãng.
 • 2 Sản phẩm bán ra đều được bảo hành đầy đủ và chính hãng.
 • 3 Luôn luôn hộ trợ kỹ thuật cho khách hàng 24/7.
 • 4 Giao hàng tận nơi, miễn phí khu vực nội thành.
 • Giá sản phẩm Bộ quả cân chuẩn luôn cạnh tranh. 5
 • Hướng dẫn đầy đủ cho khách hàng khi sử dụng cân. 6
 • Cung cấp giải pháp hiệu quả và toàn diện cho khách hàng. 7
 • Chúng tôi có chính sách đổi trả Bộ quả cân chuẩn cụ thể. 8

0985.190.209 - 0989.888.891